Поздравление на день рождение на казахском языке

С Днем рождения!

Пусть Ваш дастархан будет всегда изобилен!

Сіздің үйдің дастарқаны әрқашан дәмге толы болсын!

Будьте здоровы, богаты и счастливы!

Дендеріңіз сау, бай-қуатты, бақытты болаңыздар!

Пусть каждый Ваш день будет радостным!

Әр күніңіз қуанышты болсын!

Желаем здоровья, радости, благополучия, счастья Вам и вашим близким!

Сізге және туыстарыңызға денсаулық пен қуаныш, амандық пен бақыт тілеймыз.

От чистого сердца желаем счастья и успехов!

Шын жүректен бақыт пен табыс тілейміз!

Пусть исполнятся все ваши мечты и желания!

Бар тілектеріңіз бен армандарыңыз орындалсын!

Алла тағала дүниені жаратып, әрбір тіршілік иесінің өмір жасын белгілегенде адамға 25-ақ жыл өмір, ал жылқыға, итке, т.б. андарға 50 жылдан беріпті. Адам өзіне берілген жасты канағат тұтпай, жануарларға барып жарты жастарын сұрап алыпты.

Міне содан бері адам ұқсап 25 жыл өмір сүрсек, 25 жыл жылқыға, 25 жыл итке, ал кейінгі 25 жылымыз маймылға ұқсап жұртқа күлкі болып ғұмыр кешеді екенбіз.

Бүгінгі туылған күн иесіне адамға ұқсап 25-ақ жыл емес, 100 жыл өмір сүр, ғұмырың бақытты да баянды болсын деп тілеймін!

Когда бог создавал этот мир, он каждому живому существу отдавал срок жизни. Человеку он дал 25 лет жизни, а лошади, собаке и другим животным по 50 лет. Человек был недоволен, что ему досталось всего 25 лет жизни, и выпросил у зверей их половину жизни.

С тех самых пор человек 25 лет проживает человеческую жизнь, 25 лет жизнь лошади, еще 25 жизнь собаки, оставшиеся 25 лет жизнь обезьяны.

Я желаю нашему имениннику, чтобы он прожил не 25, а все 100 лет своей жизни, но только человеческую! Пусть его жизнь будет полна счастья и успеха!

Емен ағашы жуан, жапырағы қалың болғанына қарамастан қатты жел тұрса тамырымен қопарылып құлап қалады. Ал қайың ағашы жіңішке, нәзік болғанымен қатты жел тұрғанда сәл майысады да, жел басылған соң бойын қайта тіктеп, жапырақтарын күннің нұрына малындырып жайқалып тұрады.

Бүгінгі туылған күн иесі де осы қайын ағашы тәріздес – өмірде де, қызметте де басына қандай қиын іс түссе де жасымаған, бағы жанса тасымаған, тіршіліктің қандай

ауыртпалықтарын, қиын кезеңдерін көрсе де мойымай, күресе білген азамат, мықты қызметкер, аяулы жар, ардақты әке және де айнымас адал дос.

Досым, алдағы өмірде де абыройын артып, еңбегің жана берсін! Ұл-қыздарыңның, туған-туыс, дос-жарандарыңның ортасында сыйлы болып, бақытгы ғұмыр кеше бер!

Дуб очень толстое дерево и листья у него толстые, однако, когда встает сильный ветер дуб вырывается вместе с корнем и падает. Берёза дерево тонкое, нежное, но под ветром она всего лишь нагнётся и когда ветер утихает, опять подымается во весь рост, листья её колыхаются под лучами солнца.

Сегодняшний именинник напоминает нам такую березку – и в жизни, и на работе какие бы трудности не выпали на его долю, он никогда не унывал, от чрезмерного счастья никогда не ликовал, какие бы тяжести в самые трудные минуты его жизни не сваливались на его плечи, он с выдержкой смог все перебороть, он сильный работник, любимый супруг, уважаемый отец и самый верный друг.

Друг мой, пусть в твоей дальнейшей жизни твой авторитет растет, а дело у тебя спорится. Будь всегда уважаемым среди своих близких, родственников, друзей и знакомых, долгой и счастливой тебе жизни!

?мір жыры таусылмасын м??гілік,
Т?рсын алдан арайланып та? к?ліп,
Ба?ыт болсын ?р?ашанда жолы?ар,
Шатты?ы?ыз тау суындай молы?ар.

Тілеймін ба?ытты ?мір ашы? аспан,
Жал?анда тілек бар ма одан ас?ан.
Аман боп жан?я? мен бауырлары?,
Жал?ансын а? та?дарын н?рын шаш?ан!

Мейірлі ж?зі? болсын,
Дархан пейілі? болсын.
?айсар жігері?,
Бауырмал мінезі? болсын!

К?ктемні? к?лімдеген к?ні болшы,
?мірді? шешек ат?ан г?лі болшы,
?уанышты, к??ілді ?мір с?ріп,
?мірде е? ба?ытты жандарды? бірі болшы!

?зі?е ?онар ба?ты? баяндысын,
бітер д?улетті? к?л-к?сірлігін,
келер ырысты? ысырап болмауын,
ж?рек г?ліні? м??гі солмауын,
ша?ыра?ы?а шатты? орнауын,
Т??ірді? шексіз ?олдауын тілейміз!

Тек шатты??а толы к?ндер кешіп, ба?ы?да ба?ыт ??сы сайрап,
с?улеті?е сай д?улет орнасын деп тілеймін.

Осы ?уанышты к?ні Сізге дені?ізді? саулы?ын,
ша?ыра?ы?ыз?а ырыс байлы?ын,
ж?регі?ізге м??гі жасты? жалынын,
к??ілі?ізге сезімні? шал?ы?ан шатты?ын тілейміз.
?рдайым осы ты??ылы?ты да тындырымды ?алпы?ыздан танбай,
табыстан табыс?а жете бері?із.
Отбасы?ыздан ынтыма?, басы?ыздан ба? таймасын!
К??ілі?із ??мыр бойы к?тері?кі болып,
?мір айдынында ?ай?ы-м??ды білмей, еркін ж?зе бері?із.
Дос-жаран мен ту?ан – туыс алдында абыройы?ыз ?рдайым артып,
а?са?ан арманы?ызды? асуларына жете бері?із!

Абырой, аманды?ы? арта берсін.
Ба?-д?улет ?ызы?ымен ?атар берсін,
?она?ы? жа?сы к?рген жиі келіп,
Таусылмас д?м-т?зы?ды тата берсін.

Осындай ойын-сауы? бол берсін,
?й-іші той-думан?а тола берсін,
?мірді? г?л жайна?ан ж?нн?тындай
Барша?а ба?ыт ??сы ?она берсін.

Осы ?йге к?п-к?п ?ылып бала берсін,
Бала?а таудай талап, сана берсін,
Б?рі де балаларды? ?нерлі боп,
Ба?ыты бар?ан сайын жана берсін!

Осы ?йге с?лу мінез келін берсін,
Келінге адал ниет, пейіл берсін,
А? к??іл, ата-ана?а мейірімді боп,
?ызы?ын бала-ша?а т?гел к?рсін!

Жаны?да жа?сы к?рген к?рші? болсын.
(К?рші?із жа?сы болса – бейне т?ркін),
А?айын, ту?ан-туыс, жекжаттары? —
Баршасы сау-саламат, ?сіп-?нсін!

??дайым к?ктем берсін,
К?ктем берсе – к?птен берсін,
??дайым жаздай берсін,
Жаздай берсе – жазбай берсін,
??дайым к?здей берсін,
К?здей берсе — ?збей берсін,
??дайым ?ыстай берсін,
?ыстай берсе – ?ыспай берсін!

К?міс к?лкі ж?зі?нен арылмасын,
Болсын дейміз ?рдайым ба?ы? басым.
Отбасы?а тілейміз біз аманды?,
Жарат?ан д?йім Сізді жарыл?асын.

. ту?ан к?ні? ??тты болсын!
А?айын-туыс?анмен орта? толсын.
Бір к?рген адам Сізге к??ілі тол?ан,
Туыс?ан бауырлар?а сыйлы бол?ан.

Тойы?ыз ?р?ашанда тар?амасын,
?зі?ді балалары? ар?аласын,
Жасы?а д?л осындай жас ?осылып,
К??ілі? дариядай жар?ырасын.

Той-думан болсын ?мірі? сар?ылмайтын,
Ба?ыт берсін еш?ашан таусылмайтын.
Тілейміз сізге саулы?, ?за? ??мыр,
Орындалсын ой-арман тілегі?із.

Аспаны?ыз ашы?, ж?зі?із жар?ын, шатты?-?уанышы?ыз мол болсын.

Ж?лдызы?ыз жо?ары, е?бегі?із ба?алы, мерейі?із ?стем болсын.

Мерейі?із таси берсін, м?ртебе?із биіктей берсін.

Ж?рер жолы?ыз ?за?, шы?ар тауы?ыз биік,
к?рер ?ызы?ы?ыз мол бол?ай!

Ша?ыра?ы?ыз?а береке-бірлік, шадыман шатты?-?уаныш тілейміз

Воспользуйтесь поиском
Реклама

Добавить своё поздравление, стих, смс легко — напишите комментарий!

Туған күн құтты болсын!
Бірінші- ұзақ жасты өмірлі бол,
Екінші- адал кәсіпке бейімді бол.
Үшінші- тіл мен көзден аман бол.
Ғылымға өнерменен зейінді бол,
Төртінші- қатарыңда кемелді бол.
Бесінші- берекелі, беделді бол.
Алтыншы- арыстандай айбатты бол,
Жетінші- жетектеушің Қызыр болып,
Дініне Мұхамбеттің қайратты бол.
Алқалы ақ ордалы кеңесті бол.
Дұғамды қадір Алла қабыл етсін,
Бұрыңғы жақсылармен теңесті бол.
С Днем рождения!
Во-первых, желаю долгих лет жизни,
Во-вторых, желаю стать профессионалом своего дела,
В-третьих, пусть Бог хранит тебя от сглазов и упреков,
Будь склонен науке и культуре,
В-четвертых, будь совершенен и
В-пятых, будь богатым и авторитетным среди друзей,
В-шестых, будь величавым как лев,
В-седьмых, пусть тебя оберегает святой Кыдыр
И стань верным вере Мухамеда.
Стань хозяином судьбы своей.
Пусть Бог поддержит мои пожелания и
Сопутствует судьбы хороших людей прошлых лет.

Туған күнің құтты,
Денсаулығың мықты.
Жұмысын табысты,
Істерің ілгері болсын!
С днем рождения! Желаем тебе
Крепкого здоровья.
В работе желаем карьерного роста
Пусть сопутствует тебе удача!

Туылған күнге тілерім
Таусылмас бақыт!
Ләззатты уақыт!
Арманның ажарын!
Бақыттың самалын!
Өзендей өмір!
Көлдей көңіл!
Құдайдан шапағат!
Тұрақты махаббат!
Алладан амандық!
Зор денсаулық!
Мол бақыт!
Керемет келешек!
Бақытты болашақ!
Ғажайып өмір!
Өшпес ғұмыр!
Күлкілі күндер!
Көңілді кештер!
Тамаша түндер!
Досым саған тілеймін!
В день рождения, я хочу пожелать
Нескончаемого счастья!
Блаженного времени!
Блистательной мечты!
Изюминку счастья!
Долгой жизни!
Широкой души!
Милости от Бога!
Верной любви!
Блогословение Бога!
Крепкого здоровья!
Много счастья!
Замечательного будущего!
Счастливого будущего!
Замечательной жизни!
Бессмертной славы!
Радостных дней!
Радостных вечеров!
Незабываемых ночей!
Друг, мой, я тебе желаю!

Сені туған күнімен құттықтаймын! Өмірде бақытты бол! Қызметіңде табысты болуыңа тілектеспін! Мықты денсаулық, зор бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Махаббатың мөлдір, аспаның әрдайым ашық болсын! Еңбекте табыстан табысқа жете беруіңе шын жүректен тілектеспін. Алдағы мақсатың мен аңсаған арманыңа жете бер! Жыл сайын ағайын туыс бауырлар жиналып, сенің туған күніңді тойлай беруге жазсын!

Основная словарная статья:

Нашли ошибку? Выделите ее мышью!

Слово/словосочетание не найдено.

В словаре имеются схожие по написанию слова:

Превышено количество переводов.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы продолжить пользоваться словарем.

Уже были зарегистрированы? Войдите.

Не нашли перевода? Напишите Ваш вопрос в форму ВКонтакте, Вам, скорее всего, помогут:

Правила:

  1. Ваш вопрос пишите в самом верхнем поле Ваш комментарий. , выше синей кнопки Отправить. Не задавайте свой вопрос внутри вопросов, созданных другими.
  2. Ваш ответ пишите в поле, кликнув по ссылке Комментировать или в поле Написать комментарий. , ниже вопроса.
  3. Размещайте только небольшие тексты (в пределах одного предложения).
  4. Не размещайте переводы, выполненные системами машинного перевода (Google-переводчик и др.)
  5. Не засоряйте форум такими сообщениями, как «привет», «что это» и своими мыслями не требующими перевода.
  6. Не пишите отзывы о качестве словаря.
  7. Рекламные сообщения будут удалены. Авторы получают бан.

Туған күніңмен, дорогой мой друг,
Желаю тебе море радости в жизни,
Пусть счастливый случай подвернется вдруг,
И над тобою счастье навсегда нависнет.
Туған күніңмен, без печали, без тревог живи,
И скукой Бога никогда не гневи,
Пусть льются денежки всегда в твои карманы,
И в праздник, чтоб от любви был пьяным!

Хочу пожелать тебе сто лет хорошей жизни,
Чтоб была она веселой и безукоризненной,
Чтоб шел (шла) ты по жизни гордо и смело,
И стал (а) профессионалом выбранного дела.
Бог пусть бережёт от сплетен и упреков,
А ты мудрость бери со всех его уроков,
Будь авторитетом среди коллег и друзей,
И исполни все мечты свои поскорей.

Гордого сына степей, с днем рождения!
Тебе лишь счастья могу я пожелать,
Чтоб с тобою спутником было везение,
А вот проблем, чтоб вовсе тебе не видать!
Чтоб тебя тело здоровое не подводило,
А с каждым годом крепло лишь и молодело,
К тебе обязательно в жизни придёт успех,
А сегодня пусть будет веселье в доме и смех!

Пожелаю тебе бодрости и здоровья для тела,
И приятных мгновений жизни, для твоей души,
Для рук уменья всякого, чтоб золотого,
И мудрости вековой для твоей молодой головы!
Чтоб если слёзы, то только от большого счастья,
Чтоб в доме был уютный для отдыха уголок,
Чтоб двери в дом для всякого ненастья,
Закрыты были на невидимый замок!

Что настоящему казахскому мужчине,
В личный праздник можно пожелать?
Чтоб не было для переживаний причины,
Чтоб не приходилось в жизни тебе скучать!
Пусть в делах твоих будет все, как нужно,
И благополучие льется аж через край,
Семья пусть весело живет и дружно,
Живи, люби, развевайся и расцветай!

Казашка, ты прекрасна, желаю добра,
Желаю тебе семейной сказки, благополучия,
Ты воспитана, красива и так мила,
Ты в жизни заслуживаешь всего лучшего.
Пусть же дарит тебе жизнь крылья вдохновения,
Пусть с тобою будут радость и везение,
Чтоб с половинкой второй всегда понимание,
Чтоб исполнялись главные твои желания!

Степь казахская не любит трусости и суеты,
И истинным казахом стал, мой мальчик, ты!
Всей большой семьей придем в гостеприимный твой дом,
Чтоб с Днем Рождения поздравить, и поклониться в нем!
Желаем свято традиции наши беречь,
Побольше ярких и радостных тебе встреч!
Детишки пусть радуют своими победами,
А мы все станем для тебя хорошими соседями!

В родном Казахстане, солнце сегодня ярче светит,
Вокруг все цветет, ведь мир вокруг тебя теплом согрет!
Коллеги, друзья тебя искренне поздравляют,
И мы с семьей тебе тоже добра только желаем!
Гармонии в семье, уважения коллег, верности друзей,
Ты приходи домой и приводи с собой гостей!
Мы будем веселиться, петь и конечно танцевать,
Главного в жизни, любви и сердечности будем желать!

Красиво, пахнет выпечкой домашней в доме,
Это именинника семья наша готовится встречать!
Ты молод, полон силы, и покорять весь мир готов
И будем с Днем Рождения по-казахски поздравлять!
Желаем долгих лет и много-много в жизни счастья,
Конечно обойдут тебя все беды и ненастья!
Веселья, улыбок и полный дом детского смеха,
По жизни иди с духовным богатством и успехом!

Наш сын, наша гордость и наша надежда,
Теперь ты стал старше и никогда не будет так, как прежде!
Великим, мы верим, ты скоро станешь,
И наш родной Казахстан прославлять не устанешь!
Тебя в Рождения День всей семьей поздравляем,
Красавец, наш сын, тебе мы желаем!
Друзей настоящих, вечного человеческого счастья,
К работе и Родине ты относись с душевной страстью!

Казахстан всегда гордиться своими детьми,
И знаем мы, что в жизни этой не одни!
Тому подтверждение этот День Рождения твой,
Сегодня стал в семье ты нашей мудрым головой!
Всегда будь справедливым, а слабых защищай,
И никогда, чтоб не случилось в жизни не унывай!
Делись лучами радости со всеми на Земле,
Ведь ты родился в самой лучшей, нашей стране!

Как прекрасны казахские степи и луга,
Раз их увидев останешься здесь навсегда!
Тебе повезло родиться и вырасти тут,
И Родину свою ты помни и не забудь!
Мы поздравляем от души, желаем и везенья,
И в День рождения лишь солнечного настроения!
Твоя родная Земля придаст во всех начинаниях силы,
Береги родных, друзей и люби всех сердцу милых!

Голосовые поздравления с Днем Рождения

Поздравления с днем рождения на казахском языке

Copyright 2010-2020 г. Поздравления в стихах и прозе на сайте Поздравик
Копировать материалы можно только с активной ссылкой на этот сайт

Бесплатно скачать С Днём Рождения На Казахском Языке в mp3. Мы нашли 33 песни для скачивания, рекомендуем загрузить первый файл Туған күнге тілек.mp3 размером 2.52 MB

Туған күнге тілек.mp3

01:55 2.52 MB 834.4K

Казахские поздравления с днем рождения.mp3

02:01 2.65 MB 141.5K

Туылған күніңмен Құттықтау тілек.mp3

01:58 2.59 MB 1.8M

ТУҒАН КҮНГЕ ҚҰТТЫҚТАУ ТІЛЕК ТУГАН КУНГЕ ТИЛЕКТЕР ТУЫЛҒАН КҮНГЕ ҚҰТТЫҚТАУ ТУҒАН КҮНІҢМЕН ТУГАН КУН.mp3

01:29 1.95 MB 49.3K

Прикол На день рождения на казахском.mp3

29 651.37 KB 76.6K

Пожелание на казахском.mp3

04:05 5.37 MB 31.2K

ТУҒАН КҮНГЕ ҚҰТТЫҚТАУ ТУҒАН КҮНГЕ ТІЛЕК ТУҒАН КҮНІҢМЕН ТУҒАН КҮН Туган кун С днём рождения.mp3

01:03 1.38 MB 4.7K

Туған күнге құттықтау тілек.mp3

01:02 1.36 MB 168K

Қайрат Нұртас Туған күн.mp3

04:01 5.29 MB 5.9M

Чебурашка на казахском.mp3

02:59 3.93 MB 185.3K

Туған күнге тілек Туған күнге құттықтау Туған күн құттықтау Туган кун Туған күн С днём рождения.mp3

01:28 1.93 MB 11.3K

Супер куттыктау по казахский.mp3

10:16 13.51 MB 47.5K

Казахский язык С днем рождения Туған күніңмен 1 күнде 1 фраза.mp3

День рождения у казахов.mp3

01:25 1.86 MB 7.8K

Роскошное поздравление С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.mp3

01:28 1.93 MB 12.8M

Обезьянки танцуют и поют на казахском языке Поздравляю всех казахстанцев с праздником Наурыз.mp3

КРАСИВОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЕ.mp3

25 561.52 KB 1.5M

Ирина Аллегрова С Днем рождения Бульвару 9 лет.mp3

03:47 4.98 MB 13M

ТУҒАН КҮНГЕ ҚҰТТЫҚТАУ ТІЛЕК ТУГАН КУНГЕ КУТТЫКТАУ ТУҒАН КҮН ТУГАН КУН С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТІЛЕКТЕР.mp3

01:36 2.11 MB 5.2K

ПЕСНЯ РОДИТЕЛИ НУРМУХАММЕД ЖАКЫП ПОЕТ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ.mp3

04:39 6.12 MB 1.1M

пожелания на казахском языке.mp3

01:38 2.15 MB 4.3K

Песня про отца на казахском языке.mp3

02:44 3.60 MB 6.7K

Гранды С днем рождения Братуха.mp3

03:51 5.07 MB 11.2M

EDGAR С днем рождения Official Audio 2019.mp3

03:53 5.11 MB 625.1K

Слайд шоу к юбилею на казахском языке.mp3

05:14 6.89 MB 38.2K

Юрий Шатунов С Днем Рождения Official Video.mp3

04:21 5.72 MB 22.2M

Пусть бегут неуклюже на казахском.mp3

02:11 2.87 MB 13.3K

ПРИКОЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.mp3

03:55 5.15 MB 4.6M

Зажигательная песня и красивейшее поздравление с Днем рождения.mp3

03:33 4.67 MB 4.2M

Очень красивое Поздравление с Днем Рождения женщине.mp3

03:25 4.50 MB 6.4M

Песня о маме на казахском языке Поздравление подруг юбилярше.mp3

03:16 4.30 MB 10.8K

Самая лучшая песня поздравление с днем рождения мужчине и женщине Дети танцуют Новая песня.mp3

Полезно знать

Благие желания – Құтты болсын!/ материал к уроку 6

— В народно-разговорном языке существует ряд словосочетаний, в которых ведущую роль играет глагол в третьем лице повелительного наклонения. Обычно они выражают благожелательность. Жолын болсын — Пусть повезет тебе в пути, Құдай тiлегiңдi берсiн — Пусть бог благословит тебя.

Құтты болсын! = «да будет счастливым!»; «да будет удачным!»; «да будет приятным!» В национальном менталитете исконно-традиционным образом выражения человеком своих положительных эмоций, которые передаются древнетюркским словом құт – «счастье», «благо», «удача», «успех», «счастливый удел». Фразеологизм құтты болсын!, как поздравление, пожелание и приветствие одновременно, может быть употреблен и по отношению к молодоженам, предметам приобретения и по поводу достижений и успехов в работе и т.д. Конкретный смысл и причина поздравления, приветствия и одобрения определяются в контексте его употребления. Например: Құсың құтты болсын! – «Будь счастлив со своей невесткой!». Қоныс құтты болсын! – «с новосельем! (да будет радостным Ваш новый дом!» и др.

— Старшие по возрасту казахи благодаря младших обычно не ограничиваются простым – «спасибо, сынок» или «спасибо, дочка», они к РАҚМЕТ БАЛАМ или РАҚМЕТ ҚЫЗЫМ обычно добавляют пожелание чего-либо.

Например, счастья и удачи:

• Бақытты бол [будь счастлив]

• Бағың жансын [да улыбнется тебе удача]

• Бағың ашылсын [да раскроется твоя удача]

• Жұлдызың жансын [да загорится твоя звезда]

• Қыдыр дарып, бақ қонсын [да снизойдет благо и придет удача]

• Өмір жасың ұзақ болсын [долгих лет тебе жизни]

• Мың жаса [живи тысячу лет]

• Көп жаса [живи долго]

• Мақсатыңа жет [достигни цели]

• Арманыңа жет [достигни мечты]

• Өркенің өссін [да преумножится твое потомство]

или например, девушке СҮЙГЕНІҢЕ ҚОСЫЛ [выйди за любимого], а парню – ДƏӘУ ЖІГІТ БОЛ [расти большой] или ТАУДАЙ БОЛ [стань как гора].

— В современном казахском языке широко используются выражения вежливости, аналогичные формулам этикетной вежливости русского языка. Вот только некоторые из них:

• Жайлы жатып, жақсы тұрыңыз

Дословный перевод: привольно спать, бодро встать

Русский аналог: Спокойной ночи

• Ас дəмді болсын

Дословный перевод: да будет пища вкусной

Русский аналог: Приятного аппетита

• Жайлы жүріп, жақсы жет

Дословный перевод: приятно ехать, благополучно доехать

Поздравление на день рождение на казахском языке

Праздники – это всегда повод сказать пару приятных слов, порадовать друг друга. Особенно важно от души поздравлять с днем рождения, ведь в такой праздник каждый именинник ждет искренних пожеланий, добрых слов, улыбок от близких и, конечно же, милых презентов. А еще приятнее, когда теплые слова звучат на родном языке.

Поздравления на казахском таят в себе особую магию, ведь они пронизаны многовековой национальной традицией, что откликается в сердце каждого казаха. А к душевному поздравлению всегда можно добавить приятную мелочь – подарок, цветы. Купив замечательный и недорогой букет цветов в Алматы на день рождения женщине или мужчине, можно изысканно подчеркнуть казахские традиции и не оставить равнодушным ни одного именинника.

Поздравления на казахском для мужчин

Поздравляя с днем рождения мужчин, казахи стремятся вложить в свои слова мудрость и напутствие. Особенно важно сказать нужные и правильные слова молодым парням – сыну, брату, которые только вступают во взрослую жизнь, где их ожидают и взлеты, и падения. Обычно более опытные гости стараются философски подойти к пожеланиям. Вот так, например, можно поздравить юношу с совершеннолетием:

Уакыт — ешким токтата алмайтын алып кеме. Сол кемені жрісімен сен де мір толкындарымен араласа, арпалыса, балалык шак жаалауына ол блап,адам міріні кктемі жасты шаа да келіп жетерсі. Мір шуаы мен дауылы, айысы мен сауыы, жеілі мен ауыры атар алмасан алпауыт.мірмен кресіп жее білгендер де, жеіліп жетегінде кеткендер де бар. Сен солардын алашысына осыл. мірде кездесетін сан илы ауырлытар мен иындытарды аылмен, сабырмен жее біл. Аспан блтсыз болмайды, демек адам міріні де блтты кндері болар. Біра сені міріні шуаты кндері коп болсын. Асаан арманына тек бакытпен жет.

Перевод на русский:

Время является кораблем, который движется без остановки. Человек плывет вместе с ним по волнам, не замедляя скорости. Он прощается с детством, доплывает до новых берегов. Наступает пора юности, которая считается в жизни человека весной. Сама жизнь – это одновременное движение радости и печали, веселья и трудностей. Все люди делятся на две категории – те, которые смогли победить жизненные невзгоды, и те, кто сломились, не пройдя через трудности. Я желаю тебе всегда оставаться в числе первых. Жизненные победы старайся одерживать с помощью терпения и мудрости. Как не бывает безоблачных небес, так и в человеческой жизни встречаются пасмурные дни, но я желаю тебе поменьше с ними сталкиваться. Пусть твоя жизнь наполнится только безоблачными днями и сбудутся самые заветные мечты.

Поздравление на день рождение на казахском языке

Взрослому мужчине, мужу, сыну, родные и близкие говорят поздравления, в которых подчеркивают свое отношение к нему. Казахские матери и жены стараются показать своим мужчинам, что они всегда будут их надежным тылом. Поздравить дорогого человека можно следующим образом:

Бгін сені туылан кні — тл мереке, уанышы. Біз сені осы мерекемен ттытап, уанышыды блісуге келіп отырмыз. Егер ып — ызыл шоа май тамызса лапылдап жанады, ал су тамызса бысып снеді. Баурым, сені баы сол бір тамшы маймен-а жансын, сол баынан шыан жалын сенін міріді жары етсін! Баытты бол!

Перевод на русский:

В сегодняшний праздник – день твоего рождения – мы хотим от души поздравить и разделить твою радость. Очаг от капли масла разгорается, а от капли воды может безвозвратно погаснуть. Дорогой мой, родной человек, желаю тебе именно ту каплю масла, которая даст твоему огню яркое пламя. И пусть пламя твоего огня светит и согревает тебя в жизни. Счастья тебе.

Поздравления на казахском женщинам и детям

Молодую девушку в Казахстане поздравляют с днем рождения с использованием пожеланий добра и счастья. Можно воспользоваться таким поздравлением:

Туған күніңізбен! Әуелгі бақыт – денсаулық, екінші бақыт – ақ жаулық, үшінші бақыт – он саулық тілеймін.

С днем рождения!

Перевод на русский:

Первое счастье для женщины – это здоровье, второе – крепкая семья, а третье – благополучие во всех сферах жизни, чего я вам и желаю.

К пожеланиям неплохо было бы приложить символический подарок – украшение, средства ухода, или просто подчеркнуть девичью красоту, заказав доставку тюльпанов Cvety2.kz в Алматы — круглый позволит радовать молодых девушек изысканными букетами.

Женщине-начальнику или даме с высоким социальным статусом принято высказывать пожелания в день рождения с уважением и восхищением:

Ең жылы да мейірімді құттықтау сөздер көңіліңізден шығып, өмір сізді бақыт құшағында аяласын!

Перевод на русский:

Сегодня все пожелания призваны согревать вашу душу, разум и сердце, поднимать настроение, поэтому примите их от нас со всем уважением! Пусть счастье никогда не выпускает вас из своих объятий!

При этом в подкрепление сказанных слов неплохо будет вручить имениннице какую-то солидную вещь:

  • брендовую ручку;
  • блокнот;
  • изысканный букет цветов.

Поздравление на день рождение на казахском языке

Детям при рождении в Казахстане также принято говорить слова добра, пожелания, поздравления. С днем рождения ребенка поздравляют не только отца и мать новорожденного, но и его бабушек и дедушек. Это поистине важные казахские традиции, которые передаются из поколения в поколение. Дополнить праздник рождения малыша можно, например, следующими словами:

Ұлы ғұламалар «әрбір адам дүниеге келгеңде аспаңда жаңа бір жүлдыз жанады» деп айтқан екен. Міне, дәл қазір түнгі аспанға нұрын шашып тұратын жұлдыздардың саны біреуге көбейді. Жарық дүние есігін жаңа ашқан мынау періштеміз де сол жұддыздай жарқырап ортамызға қуаныш алып келді. Өмірге келген сәбиімізге Алла тағалам мықты денсаулық, бақыт, ұзақ өмір берсін. Аман-есен ер жетіп, елінің айтулы азаматы болсын!

Перевод на русский:

Великие люди прошлого считали, что при рождении новой жизни на Земле, на небе ярко загорается новая звезда. Так вот сегодня вновь родилась звезда – новый маленький ангел открыл двери в эту жизнь, озарив всех нас светом и радостью. Пусть же новорожденный растет крепким, здоровым, счастливым, желаем ему долголетия и стать истинным продолжателем своего рода и мудрым сыном своего народа.

Поздравить дорогого человека с днем рождения на казахском языке очень просто, и в то же время, это всегда прозвучит очень трогательно. Даже ценные подарки не так важны для именинника, как теплые слова.

Теплое слово “рахмет” в Казахстане знают все. А как еще можно выразить благодарность, пожелать благоденствия и процветания?

Поздравление на день рождение на казахском языке

Басыңа бақ қонсын! Пусть привалит счастье!

Жағың түспей, жамандық көрме! Не ведай плохого, пока жив

Мұратың қабыл болсын! Пусть исполнятся все твои желания!

Абайдың ақылын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Сәкеннің сәнін берсін, Күләштің әнін берсін! Буквально: желаю мудрость Абая, возраст Жамбыла, красоту Сакена, талант Куляш.

Алдыңнан ақ күн тусын, артыңнан ай тусын! Пусть Бог благословит твое будущее!

Бастай бақ, шаштай дәулет берсін. Желаю большого счастье и огромного богатства

Көңіліңді кір шалмасын. Пусть никогда не будет грустно!

Мың жаса. Живи до тысячи лет

Көйлегің көк, көңілің тоқ болсын. Живи в достатке и будь всегда доволен

Отырған орның орман болсын! Пусть твоя Родина процветает

Құрметті,менің сүйікті анашым!Сізді бүгінгі келіп жеткен туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын!Әрине,Сіз мен үшін ең қымбат жансыз.Себебі,Сіз мен тоғыз ай құрсағыңызда ұстадыңыз,кейін жарық дүниеге әкеліп,әлпештеп өсірдіңіз.Сіздің туған күніңізде тілерім ауырмай,ұзақ өмір сүріңіз.Жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін.Бақытты болыңыз.Және де мен сізді қатты жақсы көремін.Сіздің менімен болғаныңыз үшін рахмет.

Перевод:Дорогая,любимая моя мама!Я искренне поздравляю с днём твоего день рождения!Конечно,Вы для меня самый дорогой человек.Потому что,Вы меня родили и растили на равне с другими.В день вашего день рождения я желаю,что бы Вы никогда не болели и жили долго.Всегда ходите с счастливой улыбкой на лице.Будьте счастливы.И напоследок,я очень сильно люблю вас.Спасибо за то,что Вы есть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector